Regulamin

STRONA GŁÓWNA     ⟩     REGULAMIN

Regulamin

REGULAMIN
bezpośredniej rezerwacji pokoi i pozostałych usług hotelowych
DLA KLIENETÓW INDYWIDUALNYCH W DW JAWOR/Ustroń
Niniejszy regulamin reguluje zasady dokonywania rezerwacji bezpośredniej, anulowania rezerwacji i płatności za rezerwację dla klientów indywidualnych *
SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI
Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:
 1. przesłanie zamówienia rezerwacyjnego w formie pisemnej: listem poleconym, faksem lub
  w formie elektronicznej (e-mail),
 2. zgłoszenie telefoniczne zamówienia pobytu,
 3. osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji DW JAWOR.
 
POTWIERDZENIE REZERWACJI będzie zawierać następujące informacje:
 1. Numer rezerwacji:
 2. Dane Usługodawcy:
  Grupa Azoty NIP: 716-000-18-22, Dom Wczasowy Jawor ul. Wczasowa 51 43-450 Ustroń,
  e-mail: recepcja@jawor.ustron.pl
 3. Nazwisko i imię Usługobiorcy:
 4. Sposób porozumiewania się z Usługobiorcą (adres email, numer telefonu):
 5. Długość pobytu: Ilość i rodzaj pokoi:
 6. Nazwa oferty:
 7. Cena oferty pobytu: (z wyszczególnieniem zawartych w cenie usług).
  Ceny przedstawione przez Usługodawcę stanowią sumę ceny za pokój, ilości nocy i liczby osób korzystających z usługi hotelowej, i zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia wyszczególnione w opisie ceny oferty. Jeśli jakaś oferta obejmuje śniadanie lub obejmuje inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana przez Usługodawcę. Za usługi nieobjęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi, usługi spa) należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Usługobiorcę.
 8. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30 % wartości przewidywanego kosztu pobytu na konto bankowe: 51 1020 1026 0000 1402 0237 4668 Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji lub dokonywane w terminie do 3 dni na rachunek bankowy.
 9. Brak wpłaty w terminie do 3 dni od zgłoszenia  rezerwacji spowoduje anulowanie rezerwacji.
 10. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 
 
ANULOWANIE REZERWACJI
 1. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją DW JAWOR osobiście pod numerem 33 854 39 00 lub mailowo recepcja@jawor.ustron.pl
 2. Zmiana terminu dokonanej rezerwacji jest bezkosztowa jeżeli została zgłoszona w sposób określony w lit a)  co najmniej na 2 dni przed planowanym przyjazdem do DW JAWOR
 3. Anulowanie przyjazdu wiąże się z utratą zadatku.
 
 
 
 
*Regulamin dotyczy rezerwacji bezpośredniej. Nie dotyczy rezerwacji za pomocą platform cyfrowych (booking.com, slevomat.cz itd.). Nie dotyczy grup.
 

Newsletter

Chcesz otrzymywać najświeższe informacje? Zapisz się na nasz newsletter.
ZAPISZ SIĘ »

Regulamin

REGULAMIN
bezpośredniej rezerwacji pokoi i pozostałych usług hotelowych
Przejdź do naszego profilu