RODO

STRONA GŁÓWNA     ⟩     RODO

RODO

Klauzula informacyjna – formularz rezerwacji, formularz kontaktowy (strona www)

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Puławach 24-110, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych administratora: Inspektor ochrony danych Grupa Azoty Zakłady Azotowe ”Puławy” S.A., Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, adres email: iod.pulawy@grupaazoty.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy o usługi hotelarskie (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
 2. kontaktowym, informowania o produktach i usługach Domu Wczasowego Jawor (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
 3. zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), w tym zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. upoważnieni pracownicy administratora danych,
  2. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
  3. podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania:
 1. W zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przepisami prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osób, które dokonały anulowania rezerwacji pobytu w hotelu (nie doszło do finalizacji umowy o usługi hotelarskiej) będą usuwane na bieżąco, po zgłoszeniu rezygnacji z pobytu.
 2. W zakresie wewnętrznych celów administratora, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 3. W zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną do momentu cofnięcia zgody.
 1. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Można skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowne pismo na adres siedziby administratora danych osobowych lub adres email recepcja@jawor.ustron.pl.
Ma Pani/Pan prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania w celach informowania o produktach i usługach Domu Wczasowego Jawor Pani/Pana danych osobowych.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 2. Podanie ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy o usługi hotelarskie.

Klauzula informacyjna – newsletter (strona www)


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Puławach 24-110, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych administratora: Inspektor ochrony danych Grupa Azoty Zakłady Azotowe ”Puławy” S.A., Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, adres email: iod.pulawy@grupaazoty.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. związanym z realizacją wysyłki newslettera (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
 2. informowania o produktach i usługach Domu Wczasowego Jawor (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
 3. zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), w tym zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. upoważnieni pracownicy administratora danych,
  2. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
  3. podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania:
 1. W zakresie realizacji wysyłki newslettera, do momentu rezygnacji z usługi.
 2. W zakresie wewnętrznych celów administratora, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 3. W zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną do momentu cofnięcia zgody.
 1. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Można skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowne pismo na adres siedziby administratora danych osobowych. Zgoda na przesłanie Newslettera może być w każdym momencie cofnięta poprzez zaznaczenie opcji „Wypisz” dołączonej w stopce każdej z przesłanych wiadomości.
Ma Pani/Pan prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania w celach informowania o produktach i usługach Domu Wczasowego Jawor Pani/Pana danych osobowych.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 2. Podanie ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy o usługi hotelarskie.

Klauzula informacyjna – Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą (art. 14 RODO).

 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Puławach 24-110, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych administratora: Inspektor ochrony danych Grupa Azoty Zakłady Azotowe ”Puławy” S.A., Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, adres email: iod.pulawy@grupaazoty.com.
 3. W związku z dokonaniem przez Państwa rezerwacji z wykorzystaniem portali rezerwacyjnych takich jak np. „booking.com” możliwe jest pozyskanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email, nr telefonu, dane karty płatniczej.
Zakres i ilość danych uzależniona jest od specyfikacji danego portalu oraz rodzaju dokonywanej rezerwacji.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy o usługi hotelarskie (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. upoważnieni pracownicy administratora danych,
  2. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
  3. podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 4 celów przetwarzania. W zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przepisami prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osób, które dokonały anulowania rezerwacji pobytu w hotelu (nie doszło do finalizacji umowy o usługi hotelarskiej) będą usuwane na bieżąco, po zgłoszeniu rezygnacji z pobytu.
 4. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Można skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowne pismo na adres siedziby administratora danych osobowych lub adres email recepcja@jawor.ustron.pl.
 5. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Newsletter

Chcesz otrzymywać najświeższe informacje? Zapisz się na nasz newsletter.
ZAPISZ SIĘ »

Regulamin

REGULAMIN
bezpośredniej rezerwacji pokoi i pozostałych usług hotelowych
Przejdź do naszego profilu